Pomoooocy !!!
suma czterech kolejnych liczb podzielnych przez 5,równa się 530. Jakie to liczby?

Gość:

125+130+135+140=530

Gość:

X+x+5+x+10+x+15=530


x=125

X+5=130

x+10=135

X+15=140

Gość:

X - liczba, x∈R

5x - najmniejsza z szukanych liczb

5x+(5x+5)+(5x+5+5)+(5x+5+5+5)=530

4*5x+6*5=530

20x+30=530

20x=500

x=25

odp. szukane liczby to 125, 130, 135, 140

sprawdzenie 125+130+135+140=530

Dodaj komentarz


Powiązane pytania