. Jeżeli wsad surowej wędliny wynosi 190 kg a po obróbce termicznej uzyskano 160 kg wędliny to jej wydajność wynosi: a) 86,2% b) 84,2% c) 92%

Gość:

190 kg  -  100%
160 kg  -  X
X= ( 160 X 100) :190= 84,21
b) 84,2%

Dodaj komentarz


Powiązane pytania