A] Lądy zajmują przeważającą część powierzchni kuli ziemskiej. PRAWDA/FAŁSZ
b] jeśli zdanie jest błędne zapisz je poprawnie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gość:

1.Fałsz
2. Oceany, morza i jeziora( i inne zbiorowiska wodne) zdecydowanie przeważają na kuli ziemskiej.

Gość:

1.Fałsz
Poprawna odpowiedź
Praktycznie całą kule ziemską zajmują wody słone 97% i wody słodkie 3% w tym oceany: Spokojny, Atlantycki, Indyjski, Arktyczny, Południowy

Dodaj komentarz


Powiązane pytania