Pierwsza pomoc. Użycie pasów bezpieczeństwa w nowoczesnych pojazdach ma na celu zmniejszenie ryzyka zgonów o:
A. 25%
B. 50%
C. 70%
D. prawie 90%

Po upadku z roweru chłopak na krótko stracił przytomnosc po jej odzyskaniu nie pamięta wydarzeń bezpośrednio poprzedzających uraz. Jaka przyczyna?
A. Cierpi na zaniki pamięci
B. Doznał urazu głowy i wtrzasnienia mózgu
C. Ma zlamanie podstawy czaszki

Co robimy z osobą lezaca na ziemi? Podaj wykonywane czynności.

Do jakiej chwili należy prowadzi zabiegi resuscytacyjne?

Co ma na celu wykonywanie sztucznych oddechów podczas zabiegów resuscytacyjnych?

Gość:

1 - d
2 - b
3 - sprawdzamy świadomość i funkcje życiowe. jeśli nie reaguje ale oddycha i ma wyczuwalny puls - układamy w pozycji bocznej ustalonej i wzywamy pogotowie. do jego przybycia kontrolujemy regularnie stan poszkodowanego.
jeśli nie reaguje i nie wykazuje oznak życia to wzywamy pomoc i rozpoczynamy akcję resuscytacyjną - 30 uciśnięć na 2 wdechy. obowiązujące wytyczne nie wymagają podejmowania sztucznego oddychania. jeśli jesteśmy sami, to warto skorzystać z funkcji głośnomówiącej w telefonie, aby równocześnie prowadzić masaż serca i rozmowę z dyspozytorem.
4 - zabieg resuscytacji prowadzimy do momentu:
- powrotu samodzielnego oddechu u ratowanego
- przejęcia akcji przez zespół pogotowia (NIE ich przybycia, bo jeśli sami dobrze prowadzimy akcję, to dajemy im czas na przygotowanie np dodatkowego sprzętu. jeśli akcję prowadzilibyśmy niewłaściwie, to przejęliby ją oni od nas natychmiast po przybyciu).
- utraty sił
5 - wykonywanie sztucznego oddychania ma na celu wprowadzenie utlenionego powietrza do płuc poszkodowanego, co w połączeniu z masażem serca ma utrzymać na dostatecznym poziomie dotlenienie mózgu. wg aktualnie obowiązujących wytycznych, sam masaż serca jest wystarczający - uciskając klatkę piersiową wprowadzamy do płuc dostateczną ilość tlenu.

Dodaj komentarz


Powiązane pytania