Ułóż krzyżówkę której hasłami będą te słowa
Śmietnik
Ekologia
Odpady
Segregacja
Recykling
Ułóż pytania na które odpowiedziami będą słowa powyżej

Gość:

-wyrzucamy tam domowe śmieci
-  nauka zajmująca się badaniem zależności między organizmem a otaczającym go środowiskiem
- powstają po procesie produkcji, np wióry w tartaku
-rozdzielanie śmieci według ich właściwości (plastik, papier, szkło itd)  
-proces ponownego użycia wyrzucanych materiałów do produkcji nowych rzeczy

Dodaj komentarz


Powiązane pytania