Wymien organy odpowiedzialne za pozodek i bezpieczenstwa kraju

Gość:

Policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe

Gość:

Policja 
ABW ( Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) 
CBŚ ( Centralne Biuro Śledcze)
Sądy 
Straż miejska 
Agencja wywiadu 
CBA ( Centralne Biuro Antykorupcyjne) 
Biuro ochrony rządu

Dodaj komentarz


Powiązane pytania