Z czego składa się polski parlament. wymień 3 uprawinienia parlamentu

Gość:

Parlament dzieli się na: Sejm (460 posłów) i Senat (100 senatorów).
Bierne prawo wyborcze (Kandydować mogą) mają osoby, które ukończyły 21 lat(na posła) lub 30 lat Funkcje Sejmu:
ustrojodawcza
ustawodawcza
kreacyjna
kontrolna
Organy Sejmu:
Marszałek Sejmu
Prezydium Sejmu
Konwent Seniorów
komisje sejmowe

Dodaj komentarz


Powiązane pytania