Jakie organy wewnętrzne (zewnętrzne) odpowiadają w Polsce za politykę zagraniczną

Gość:

Za politykę zagraniczną w Polsce odpowiada Rada Ministrów.
Prezydent reprezentuje nasz kraj w różnych posiedzeniach i spotkaniach zagranicznych, współpracuje przy tym z Ministrem do spraw Zagranicznych i Prezesem Rady Ministrów.
Politykę zagraniczną Polski za granicami naszego kraju sprawują dyplomaci i konsulowie :)

Dodaj komentarz


Powiązane pytania