Wymień dwie wady i zalety demokracji

Gość:

WADY
- powolność działania
- korupcja (łapówki, przekupstwa)
- brak stabilności rządu
- konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikami
- zachwianie pierwotnych założeń demokracji np Wolności
szykanowanie za wiarę, sposób bycia:(
- bardzo duża nie równośc materialna
- bezrobocie
- znieczulica

ZALETY
- wpływ obywateli na funkcjonowanie państwa
- wolnośc słowa i wyznania
- każdy obywatel ma prawo wyboru, do odwołania się od 
nie zadawalającej decyzji itp
- państwo powinno zapewnić każdemu obywatelowi odpowiednie warunki do życia 
(podstawowe wykształcenie, dostęp do źródeł informacji)
- państwo przychylne człowiekowi ?
- łatwy dostęp do dóbr materialnych (spożywki, ubrań, AGD ...)
- porządek, ustalenie odpowiednich praw, które przyczyniają się do 
sprawnego funkcjonowania w państwie 
- tolerancja
- wolny rynek, równość wobec prawa

Dodaj komentarz


Powiązane pytania