1. Charakterystyka gospodarki centralnie sterowanej i gospodarki rynkowej.
2. Funkcje i rodzaje pieniądza.
3. podatki( definicja, rodzaje i kto je ustanawia)
pliss pomozcie 😉

Gość:

1.  Gospodarka centralnie planowana:
- podstawowe pytania ekonomiczne i odpowiedzi na nie są określane przez rząd
- zasoby są własnością państwa
- alokacja zasobów określona jest przez plany rządowe
- decyzje podejmowane są centralnie
- firmy nie produkują dla zysku, lecz zgodnie z celami wyznaczonymi przez rząd
- ceny kierowane i ustalane przez rząd- preferencje konsumentów nie mają znaczenia

Dodaj komentarz


Powiązane pytania